Waarom werken in de cloud?

Al vele bedrijven kozen de laatste jaren voor werken in de cloud. Dit ging ten koste van zogenaamde on-premise installaties. Bedrijven die nog niet zijn overgestapt op het online werken deden dit omdat  ze nog argwanend waren. Vooral als het gaat om de beveiliging van de 'online' servers. Wat dat betreft loopt Nederland nog achter op Amerika, waar werken in de cloud is ingeburgerd. Een groot deel van de bedrijven in de Verenigde Staten werkt in de cloud. Sommige bedrijven kiezen voor cloud werken omdat dit goedkoper is en andere bedrijven doen dit omdat innovatie de belangrijkste beweegreden is.

Veiligheid is natuurlijk een belangrijk aspect. Als het om de veiligheid gaat heeft het niet louter te maken met het lekken van bedrijfsgevoelige informatie, maar ook met toegankelijkheid van de cloud en men vraagt zich ook af hoe snel een storing kan worden opgelost. Ook vragen bedrijven, die nog niet zijn overgestapt, zich af hoe snel ze weer kunnen werken in het geval de server is gecrashed.

Wanneer je kiest voor werken in de cloud wil je natuurlijk wel in zee gaan met een betrouwbare partij. Hiervoor kun je het best kijken op Online werkplek Netdata. Netdata is een betrouwbaar Amsterdams bedrijf die kan ondersteunen bij het opzetten van online werkplekken.

1