Tag: hernia brace

  • Waarvoor is een rugbrace geschikt?

    De rugbrace, een ideale oplossing bij klachten aan de rug, zoals lage rugklachten. Om deze klachten te verhelpen kan een brace worden ingezet. In dit blogbericht wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende, mogelijke functies van een rugbrace.